Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω γήρατος - αναπηρίας Τι πρέπει να γνωρίζετε...

Η Π.Ο.Σ.Σ. ενημερώνει τους συναδέλφους τι χρειάζεται να καταθέσει κανείς στο αρμόδιο γραφείο προκειμένου να λάβει τη σύνταξη που δικαιούνται:
1.     Αντίγραφο απόφασης απόλυσης από τον εργοδότη.
2.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.     Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4.     Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου από το πρωτοδικείο (μετά την ημερομηνία απόλυσης) – πρωτότυπο
5.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
6.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα του ίδιου, αλλά και της συζύγου.
7.    Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα έως 18 ετών:
-       Αντίγραφο επικυρωμένης αστυνομικής ταυτότητας ή
-       Ληξιαρχική πράξης γέννησης.
Εάν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν (από 18-24 ετών), βεβαίωση σπουδών με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
8.    Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας από τον εργοδότη.
9.    Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου ότι: δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό ταμείο και αν αυτό συμβεί στο μέλλον υποχρεούται να ενημερώσει το ταμείο του.
10. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
11. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται η σύνταξη (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του συνταξιούχου.
12. Πρωτότυπα καρτελών ΙΚΑ, βεβαιώσεις ενσήμων από διαδοχική ασφάλιση.
13. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, εάν την τελευταία 10ετία επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας.
14. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από τον τελευταίο φορέα (όταν πρόκειται για μετάταξη).
15. Για σύνταξη αναπηρίας: Αντίγραφο επικυρωμένο της τελικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ.
16. Σε περίπτωση αναστολής: Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι γνωρίζουν ότι θα εκδοθεί απόφαση αναστολής μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
17. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας στο οποίο να αναφέρεται ο Α.Μ. πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ
18. Εάν υπάρχει αυτασφάλιση η αίτηση κατατίθεται μετά την ημερομηνία λήξης αυτής (ο προσδιορισμός του πλήρους χρόνου και η εκκαθάριση του ποσού θα γίνει από το τμήμα Απονομής Συντάξεων α) πρωτότυπη καρτέλα ΙΚΑ με σφραγίδα των ενσήμων ασφάλισης β) πρωτότυπη απόφαση αυτασφάλισης γ) πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής αυτασφάλισης.

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Τι κάνετε αν διαπιστώσετε ότι δεν… είστε ασφαλισμένοι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πληροφορούμε τα μέλη μας εάν διαπιστώσουν ότι έχει διακοπεί η ασφαλιστική ικανότητα να απευθυνθούν στο ΤΑΥΤΕΚΩ(ΕΦΚΑ) Πατησίων 54 ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ η μέσω fax 210-88008902,210-8808711και 2108837020 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση
                       mitrooparoxew@tayteko.gr
στέλνοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.       Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2.       Φωτοτυπία α σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου
3.       Φωτοτυπία α σελίδας έμμεσα ασφαλισμένου
4.       Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης
5.       Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας.

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για σύνταξη λόγω θανάτου

Η Π.Ο.Σ.Σ. θεωρεί υποχρέωση της να ενημερώσει του συναδέλφους για κάποια πρακτικά ζητήματα στα οποία ζητά κανείς ενημέρωση την τελευταία στιγμή και όταν προκύπτει το πρόβλημα.
Καλό είναι να τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας πριν ακόμα προκύψει το θέμα…
Έτσι, με ηρεμία, θα γνωρίζουμε τι χαρτιά χρειάζονται, στη χώρα του χαρτοβασίλειου. Θα το βλέπετε συχνά – πυκνά από αυτό το Blog εκτιμώντας ότι βοηθούμε έτσι τους συναδέλφους η τις συναδέλφισσες να αντιμετωπίζουν ζητήματα που πραγματικά δεν είναι σε θέση να αποφύγουν…

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Προσοχή με τα βιβλιάρια Υγείας!

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι σας κάνουμε γνωστό ότι μετά την ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ το 2013 και τον διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων, για τις συζύγους των συνταξιούχων που ήταν πάνω από 65 ετών με την τότε εγκύκλιο του ΤΑΥΤΕΚΩ δεν χρειαζόταν θεώρηση βιβλιαρίων.
Από την 1/1/2017 με την ένταξη όλων των ταμείων στον ΕΦΚΑ, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα με την ασφαλιστική ικανότητα όλων αυτών που δεν έκαναν ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων. Με την νέα εγκύκλιο του ταμείου με αριθμό πρωτ. 603801 της 24/4/2017, θα πρέπει άμεσα να γίνει ΑΠΟΓΡΑΦΗ στοιχείων των έμμεσα ασφαλισμένων μελών και να αποσταλούν:
1.       Ταχυδρομικώς στον τομέα Πατησίων 54 ΤΚ 10682 Αθήνα με την ένδειξη στον φάκελο ΕΠΙΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
2.       Μέσω email: mitrooparoxes@tayteko.gr
3.       Μέσω FAX 210 8808902 – 210 8808711 – 210 8837020
Με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου (την παραλαμβάνουμε από τα Σωματεία)
Β) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου
Γ) Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
Δ) Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης
Ε) ΑΜΚΑ για το άμεσα και έμμεσο μέλος
Ζ) Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας.
Εάν δεν έχει λεγχθεί το βιβλιάριο τότε είναι απαραίτητα τα τα εκκαθαριστικά των τριών τελευταίων ετών...
Όλα τα ανώτερα μπορούμε να τα προσκομίζουμε και επιτόπου στην ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 (Ισόγειο)

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Έτοιμο και το τεύχος 416 του ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε την εβδομάδα που πέρασε και πήρε το δρόμο της για πιεστήριο το νέο τεύχος της εφημερίδας ΤΥΠΟΥ των Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών αρ. 416 που καλύπτει τους μήνες Μαΐου – Ιουνίου 2017.
Μεσολαβεί λίγος χρόνος έως ότου από το ταχυδρομείο η εφημερίδα της Π.Ο.Σ.Σ. φτάσει στα σπίτια των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα.
Ωστόσο από τώρα κι από αυτόν ΕΔΩ τον σύνδεσμο εσείς μπορείτε πρώτοι να δείτε ψηφιακά το περιεχόμενο του… Διότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Έτσι το βλέπει η Π.Ο.Σ.Σ.