Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Απαραίτητα δικαιολογητικά για σύνταξη λόγω γήρατος - αναπηρίας Τι πρέπει να γνωρίζετε...

Η Π.Ο.Σ.Σ. ενημερώνει τους συναδέλφους τι χρειάζεται να καταθέσει κανείς στο αρμόδιο γραφείο προκειμένου να λάβει τη σύνταξη που δικαιούνται:
1.     Αντίγραφο απόφασης απόλυσης από τον εργοδότη.
2.     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.     Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4.     Πιστοποιητικό περί μη λύσεως γάμου από το πρωτοδικείο (μετά την ημερομηνία απόλυσης) – πρωτότυπο
5.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
6.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα του ίδιου, αλλά και της συζύγου.
7.    Εάν υπάρχουν ανήλικα τέκνα έως 18 ετών:
-       Αντίγραφο επικυρωμένης αστυνομικής ταυτότητας ή
-       Ληξιαρχική πράξης γέννησης.
Εάν υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν (από 18-24 ετών), βεβαίωση σπουδών με ακριβή ημερομηνία εγγραφής και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
8.    Τελευταίο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας από τον εργοδότη.
9.    Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου ότι: δεν εργάζεται, δεν συνταξιοδοτείται από άλλο ασφαλιστικό ταμείο και αν αυτό συμβεί στο μέλλον υποχρεούται να ενημερώσει το ταμείο του.
10. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
11. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού που θα κατατίθεται η σύνταξη (ΙΒΑΝ) με πρώτο όνομα του συνταξιούχου.
12. Πρωτότυπα καρτελών ΙΚΑ, βεβαιώσεις ενσήμων από διαδοχική ασφάλιση.
13. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, εάν την τελευταία 10ετία επιδοτήθηκε λόγω ανεργίας.
14. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από τον τελευταίο φορέα (όταν πρόκειται για μετάταξη).
15. Για σύνταξη αναπηρίας: Αντίγραφο επικυρωμένο της τελικής γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ.
16. Σε περίπτωση αναστολής: Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι γνωρίζουν ότι θα εκδοθεί απόφαση αναστολής μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.
17. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου ασθενείας στο οποίο να αναφέρεται ο Α.Μ. πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ
18. Εάν υπάρχει αυτασφάλιση η αίτηση κατατίθεται μετά την ημερομηνία λήξης αυτής (ο προσδιορισμός του πλήρους χρόνου και η εκκαθάριση του ποσού θα γίνει από το τμήμα Απονομής Συντάξεων α) πρωτότυπη καρτέλα ΙΚΑ με σφραγίδα των ενσήμων ασφάλισης β) πρωτότυπη απόφαση αυτασφάλισης γ) πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής αυτασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου