Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος επιστροφής μειώσεων συντάξεων


Σε λειτουργία έθεσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) μία νέα εφαρμογή, μέσω της οποίας ο κάθε συνταξιούχος μπορεί να εκτυπώσει άμεσα το δικό του "Ενημερωτικό Σημείωμα Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων", στο πλαίσιο της πληρέστερης, αναλυτικότερης και έγκυρης ενημέρωσης των συνταξιούχων σχετικά με τα αναδρομικά ποσά που έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.

Η νέα εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος της διοίκησης του φορέα παραμένει η ψηφιοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών με βάση τις διαμορφούμενες ανάγκες συνταξιούχων και ασφαλισμένων.

  • Πηγή: ΑΜΠΕ

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

ΑΓΣΣΕ: Πάλι εξαπατήθηκαν οι συνταξιούχοι


Δυστυχώς παρά τα μεγάλα λόγια, η κυβέρνηση αθέτησε μια ακόμη φορά τις υποσχέσεις της με συνέπεια οι συνταξιούχοι να χάσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν δικαστικά την καταβολή αναδρομικών οφειλών πέραν των 11 μηνών και αυτό μόνο για τις κύριες συντάξεις.

Αυτή η αντισυνταγματική ενέργεια της κυβέρνησης είναι προσβλητική για τους συνταξιούχους και καταδικαστέα από όλους. Καμία άλλη κοινωνική ομάδα δεν έχει υποστεί τέτοια ανάλγητη και περιφρονητική συμπεριφορά. Οι συνταξιούχοι, όμως, δεν αποσβένονται με μία διάταξη νόμου.

Πρόκειται για μεθοδευμένο σχέδιο εξαπάτησης των συνταξιούχων , που ολοκληρώθηκε με την πρωτοφανή αντισυνταγματική ρύθμιση την Τρίτη 4-10-2020.

Ο νέος νόμος (4734/2020) προβλέπει πως όσοι έχουν κάνει αγωγές μέχρι τις 8/10/2020 θα διεκδικήσουν το σύνολο των περικοπών των 11 μηνών. Νομικοί κύκλοι, όμως, τονίζουν ότι υπάρχουν νόμιμα μέσα αντίδρασης κατά της ρύθμισης αυτής, για τα οποία μπορεί να ενημερωθεί κανείς από τον δικηγόρο της επιλογής του. Επίσης, ενδέχεται ο νόμος αυτός να κριθεί ως αντισυνταγματικός σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα να ανατραπούν τα σημερινά δεδομένα.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτουμε τα άρθρα του  νόμου που τροποποίησε η κυβέρνηση, μόλις μετά 68 ημέρες τον Ν.4714/31-7-2020, προς το χειρότερο, για όσους δεν έχουν κάνει αγωγές για τα αναδρομικά:

 Άρθρο 34 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

 Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 Άρθρο 114 Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα:

1.    Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της §1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της §1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2.    Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της §1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την §6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

             Η παγίδα στις παραγράφους του νόμου 4 και 5

4.    Με την καταβολή των ποσών της §1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων     του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5.    Η §4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της §1.».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020

Συνάντηση με τον αν. σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Κοτταρά Αθανάσιο

Την 1/10/2020 το Προεδρείο του Σωματείου μας συναντήθηκε με τον Αν. Σύμβουλο του ΟΣΕ Κοτταρά Αθανάσιο τον οποίο τον ενημέρωσε για τα άμεσα προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους στην συνάντηση παραβρέθηκε και η Διευθύντρια του ΟΣΕ  Κολλιοπούλου Στέλλα και  η προϊσταμένη Νατάσα Αγωγιάτη.

Α) Θέσαμε καταρχάς το πρόβλημα που έχει προκύψει με τον ΕΤΕΑΕΠ όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη ανακοίνωσή μας διότι  υπάρχουν πολλές  εκκρεμότητες και γι' αυτό  καθυστερούν την έκδοση των επικουρικών συντάξεων,   πράγματι η Διευθύντρια  εργάζεται στην επίλυση των εκκρεμοτήτων και ο Αν. Σύμβουλος θα κάνει τα αδύνατα δυνατά  για την λύση του ανωτέρου προβλήματος,  προκειμένου  να πάρουν το επικουρικό οι Συνάδελφοι που περιμένουν δύο και τρία χρόνια.

Β) Θέσαμε το θέμα της καθυστέρησης που παρατηρείτε με την αποστολή στο Ταμείο του επιδόματος ανθυγιεινό και επικίνδυνης εργασίας που είχε περικοπή για πολλούς συναδέλφους παράνομα  το θέμα βρίσκεται στην διαδικασία επίλυσης.

Γ) Για το θέμα των κρατήσεων άνω του 25% που παράνομα παρακρατήθηκε από τους εργαζόμενους,  όπως μας εξήγησε η Διευθύντρια του ΟΣΕ Στέλλα Κολλιοπούλου αναμένεται απόφαση του Σ.Τ.Ε λόγω προσφυγής  της ΤΡΑΙΝ ΟΣΕ  και αν είναι θετική θα υλοποιηθεί.

Δ) Θέσαμε το θέμα των ταυτοτήτων που μας εμπαίζουν επί σειρά ετών κα μας υποσχέθηκε ο Σύμβουλος πως θα βοηθήσει για να βρεθεί λύση.

Ε) Θέσαμε τα θέμα του Σιδηροδρομικού Μουσείου στο χώρο του Μ.Π.Ρ μας ενημέρωσε ότι βρέθηκαν χρήματα για την βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτού   προκειμένου να υπάρχει  προσβασιμότητα επισκεπτών σε αυτό.

Ζητήσαμε από τον  Σύμβουλο να μας ενημερώσει  για την πορεία του ΟΣΕ και  μας είπε πως εργάζεται σε δύο κατευθύνσεις Α) την αύξηση των Εμπορευματικών Μεταφορών. Β) Την αξιοποίηση των τουριστικών γραμμών. 

Ως προς το πρώτο στις 3 του μήνα Οκτωβρίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με την ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, και έτσι θα δούμε να αυξάνουν τα χιλιόμετρα γραμμής στην Πελοπόννησο, επίσης υπάρχουν συζητήσεις και με άλλες εταιρείες  για τις μεταφορά των εμπορευμάτων τους.

Μας ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου   θα δημοπρατηθούν οι μελέτες για την  ανακατασκευή των γραμμών ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ και ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟ ώστε σύντομα να δούμε το τραίνο να σφυρίζει ξανά.

Συναδέλφισσες-οι διαπιστώσαμε ότι ο αν. Σύμβουλος με την εργατικότητα την διορατικότητα, την σεμνότητά του, αθόρυβα επιτελεί έργο ώστε ο ΟΣΕ να γίνει οικονομικά αυτάρκης. 

Συνάδελφοι-σσες όπως διαπιστώνεται προσπαθούμε μέσα στις δύσκολες αυτές μέρες που διανύουμε με τον κορονοϊό να  επιλύσουμε προβλήματα που μας απασχολούν, αθόρυβα και χωρίς  να κάνουμε κινήσεις εντυπωσιασμού.

                     Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (Τ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ)

ο Προέδρος                                ο Γεν. Γραμματέας

Καραλής Ευθύμιος                      Μπαλτούμας  Κων/νος

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για τα συνταξιοδοτικά


Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, στα εφάπαξ των συνταξιούχων που έφυγαν με τις διατάξεις του νόμου 4387 /2016 κατά τον υπολογισμό του εφάπαξ δεν έχουν υπολογιστεί τα δώρα Εορτών και τα Επιδόματα Αδείας. Επί του θέματος αυτού έχει εκδικαστεί ήδη μία πρωτότυπη δίκη ενώπιον του ΣτΕ και αναμένεται απόφαση επί του ζητήματος. Οι ενδιαφερόμενοι να αποταθούν στο Σωματείο.

Επί τη ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι βγαίνουν οι συντάξεις γήρατος για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά  τον Δεκέμβριο 2019, προσωρινές συντάξεις γήρατος για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά  τον Σεπτέμβριο του 2019 και συντάξεις χηρείας για όσους κατέθεσαν τα χαρτιά Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2020.

Το Ταμείο έβγαλε 61 εφάπαξ και οφείλουμε να συγχαρούμε την συνάδελφο που εργάζεται άοκνα και αν και μόνη της υπερβάλει εαυτόν.  

                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ        

Της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ (Τ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΑΠ)

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ                                                    ΜΠΑΛΤΟΥΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ