Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΦΚΑΣτο φύλλο της εφημερίδας μας που θα έρθει σε λίγο σπίτι σας εκτιμήσαμε ότι αυτή τη συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ έπρεπε να την κάνουμε πρώτο θέμα. Και είχαμε δίκιο. Λίγο μετά πήραμε την ακόλουθη απάντηση στην επιστολή που είχαμε στείλει και έγινε η αφορμή για τη συνάντηση μας.

Θέμα: "Ασφαλιστική ικανότητα εμμέσων μελών ΤΑΠ ΟΠΤΕ – Έξοδα κηδείας"
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2063/16.10.2017 επιστολή

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2063/16.10.2017 (ΕΦΚΑ/Γραφείο Διοικητή: 1376374/19-10-2017) επιστολής σας προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και αναφορικά με τα θέματα 1) της ασφαλιστικής ικανότητας και 2) των εξόδων κηδείας, τα οποία μας αφορούν, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:
Όσον αφορά το σημείο 1.α) της επιστολής σας, η πρόταση σας προβλέπεται ήδη από το Καταστατικό. Αναφορικά με το σημείο 1.β) σας γνωρίζουμε ότι κατά το τρέχον μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, εξακολουθούν να ισχύουν τα Καταστατικά των πρώην Ταμείων και Τομέων που εντάχτηκαν από 01.01.2017 σε αυτόν.
Καθώς πρόκειται για διατάξεις αρκετών δεκαετιών (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκύκλιοι, εθελούσιες κλπ) με πολλές μεταγενέστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αλλαγές έως και σήμερα, συνιστούν πλέον ένα πολύπλοκο πλέγμα όρων και εξειδικευμένων συνθηκών για κάθε περίπτωση.
Η σχετική τεχνογνωσία επομένως μπορεί να βρίσκεται μόνο στους υπαλλήλους που στελέχωναν τον κάθε πρώην φορέα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα σημαντική απομείωση του προσωπικού και την κατάργηση της περιφερειακής δομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΠΥ καθιστά προδήλως δυσχερή την ανάθεση των ζητουμένων της επιστολής σας καθηκόντων σε υπαλλήλους άλλων τέως Ασφαλιστικών Φορέων.
Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας μπορούν να διευκολύνονται από τα κατά τόπους ΚΕΠ για τη συγκέντρωση και αποστολή των δικαιολογητικών τους και ταυτόχρονα η Υπηρεσία αποδέχεται σε κάθε περίπτωση –επείγουσα ή μη- την επιτόπια κατάθεση τους και από τρίτο πρόσωπο, χωρίς πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ.
Παράλληλα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας η καθιέρωση ενιαίων κανόνων Ασφάλισης και παροχών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, συνεπώς μετά τη θεσμοθέτηση τους θα είναι εφικτή η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του φορέα από τις υφιστάμενες δομές του ΕΦΚΑ στους τόπους κατοικίας τους.
Το σημείο 1.γ) αποτελεί αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης και επιπλέον θέμα που αφορά όχι μόνο το εποπτεύον το φορέα μας Υπουργείο. Ως προς το σημείο 1.δ) η ενημέρωση που σας δόθηκε ήταν σωστή, καθώς επίκειται η έκδοση οδηγίας προς όλους τους τέως Ασφαλιστικούς Φορείς με την οποία θα προβλέπεται η επ’ αόριστον χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα μέλη που συμπληρώνουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας.
Όσον αφορά την καθυστέηση που έχει παρατηρηθεί στην πληρωμή των εξόδων κηδείας του ΤΑΠ ΟΤΕ, σας γνωρίζουμε ότι αυτή προέκυψε από τη διαδικασία μετάβασης του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ στον ενιαίο φορέα.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση ενισχύθηκε σε προσωπικό και επιπροσθέτως το τελευταίο διάστημα διατέθηκε και τρίτο άτομο για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων και αναμένεται ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε ρυθμούς εκκαθάρισης και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων εντός διμήνου το πολύ από την ημερομηνία της αίτησης.

Η Προϊσταμένη
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Καλλιόπη Στελλάκη

Η επιστολή που στείλαμε
Κι αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής που στείλαμε εμείς:
Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Όπως καλώς γνωρίζετε η ορισθείσα συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ λαβούσα χώρα στις 14/9/2017, έγινε με την απουσία υμών, την θέση σας λαβόντες ο Υποδιοικητής του ιδρύματος μετά του Συμβούλου.
Καταρχήν οφείλουμε να σας γνωρίσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, για την υποεκπροσώπηση του Ιδρύματος ένεκα της μη παρουσίας σας, στην εν λόγω συνάντηση, αν και ήτο από καιρό προγραμματισμένη. Επιπλέον δε η εκπροσώπηση οφείλει να γίνεται με καταλλήλως ενημερωμένους για όλα τα τρέχοντα ζητήματα εκπροσώπους. Δυστυχώς όμως στη συνάντηση, σε αρκετά ζητήματα το Ίδρυμα παρουσιάστηκε απροετοίμαστο και ανημέρωτο, παρόλο που για όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν είχαν προηγηθεί εγκαίρως γραπτές ενημερώσεις της Ομοσπονδίας μας.
Επειδή θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τα ζητήματα που συζητήθηκαν, θέτουμε εις γνώσι σας τα ακόλουθα:
1.      Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσων Μελών.
Όπως καλά γνωρίζετε υφίσταται επί μακρόν σοβαρό πρόβλημα με την ασφαλιστική κάλυψη των έμμεσων μελών, για το οποίο σας έχουμε πολλάκις ενημερώσει. Δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται, ενώ ζητείται εκ νέου θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας. Προς επίλυση του προβλήματος, η Ομοσπονδία μας εξέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις:
α) Όταν υπάρχει αλλαγή στοιχείων έμμεσου μέλους, ο ενδιαφερόμενος να είναι ο ίδιος υπεύθυνος να ενημερώσει το ταμείο.
β) Να υπάρχει δυνατότητα η θεώρηση να λαμβάνει χώρα στα κατά τόπους (πρώην ) ΙΚΑ.
γ) Να εκδοθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και εξαγγελίες ήδη από το 2013 η κάρτα υγείας.
δ) Όσες σύζυγοι άνω των 65 έχουν ήδη απογραφεί, να μην χρειάζεται εκ νέου απογραφή.
Ειδικά για το Δ σημείο της πρότασής μας, ο σύμβουλος μη ενήμερος δυστυχώς, μας ενημέρωσε – με επιφύλαξη – ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα ζητηθεί θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας.
2.      Έκδοση κύριων συντάξεων – συντάξεων χηρείας & αναπηρίας.
Η έκδοση είναι στην ουσία μπλοκαρισμένη από τις 14/5/2017. Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα δεν υπήρχε καμία ουσιαστική ενημέρωση αλλά απλή μετάθεση του χρόνου απάντησης.  
3.      Καθυστέρηση πληρωμής εξόδων  κηδείας – ήδη από τον Νοέμβριο του 2016.
Η απάντηση του Ιδρύματος σας είναι ότι δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων, ο λόγος όμως καθυστέρησης παραμένει άγνωστος.
4.      Κρατήσεις υγείας επί του αρχικού ποσού σύνταξης και όχι του καταβαλλόμενου.
Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν ότι το ζήτημα εξετάζεται θετικά χωρίς όμως ουδεμία ρητή δέσμευση.
5.      Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Ζητήσαμε την εφαρμογή και στις συντάξεις μας της απόφασης του Ελεγκτικού συνεδρίου. Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν ότι είναι ζήτημα του Υπουργείου Οικονομικών.
6.      Σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα χορήγησης συντάξεων. Ενημερώσαμε ότι για τα (πρώην) ταμεία ΟΣΕ - ΕΛΤΑ - ΟΤΕ αντιστοιχούν 2 άτομα. Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα, ουδεμία απάντηση λάβαμε.
Κύριε Διοικητά, ως προϊστάμενος της διοίκησης του Ιδρύματος, έχοντας πλέον και εγγράφως ενημερωθεί για τα εν λόγω ζητήματα, θεωρούμε υποχρέωσή σας, να προβείτε σε επίλυση των ως άνω ζητημάτων, με τήρηση εκ μέρους σας ενός σαφούς και ρητού χρονοδιαγράμματος. Οι μέχρι στιγμής μη πειστικές και ασαφείς διαβεβαιώσεις των υφισταμένων σας, όχι μόνο δείχνουν ελλιπή ενημέρωση, αλλά επιπλέον και το σημαντικότερο, η έτι περαιτέρω παρέλευση χρόνιου για της ήδη γεγενημένες και δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις των μελών μας, άγει σε αυτές σε παραγραφή. Θεωρούμε καλοπίστως ότι η μετάθεση του χρόνου επίλυσης, ειδικώς των οικονομικής φύσεως ζητημάτων που ετέθησαν εις γνώσιν υμών, γίνεται αποκλειστικώς και μόνον για λόγους εσωτερικής οργάνωσης της υπηρεσίας σας και δεν σκοπεί στην δια της πλαγίας οδού, εξασφάλιση της παραγραφής των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Επειδή όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν υπόψιν υμών, αφορούν προδήλως και πρωτίστως την αξιοπρέπεια των μελών μας συνταξιούχων σιδηροδρομικών, παρακαλούνε για την άμεση διευθέτηση των ως άνω ζητημάτων, άλλως την σαφή, γραπτή και με χρονοδιάγραμμα τήρησης, ρητή δέσμευσής σας προς επίλυση τους.
Γνωρίζοντας τόσον το βεβαρυμμένο πρόγραμμά σας, όσο και την ανάγκη οργάνωσής της υπηρεσίας σας για την διευθέτηση των ως άνω ζητημάτων, προτιθέμεθα – προτού προβούμε με κάθε νόμιμο τρόπο στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας – να αναγνωρίσουμε σε εσάς του ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός μήνα προκειμένου να ανταποκριθεί η υπηρεσία σας στα αιτήματά μας.
Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε, ότι σε περίπτωση μη επίλυσης των ως άνω ζητημάτων ή εμμονής της Διοίκησης σε αοριστολογικές και ασαφείς υποσχέσεις, η απάντηση μας θα είναι μαζική και δυναμική χρησιμοποιώντας όλες τις νόμιμες εναλλακτικές για να προασπίσουμε τα νόμιμα αιτήματα των μελών μας. 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Αποστολόπουλος Β.                                                      Καραλής Θ.

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Έρχονται τα αναδρομικά και οι συντάξεις..

Σύνταξη και αναδρομικά θα λάβουν από τις 28 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου 24.237 συνταξιούχοι. Ειδικότερα, ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην εμβόλιμη πληρωμή 18.734 νέων οριστικών & 5.503 νέων προσωρινών συντάξεων (28, 29 / 11 & 1/12).
Πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2016 και αφορούν στην έκδοση οριστικών συντάξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και κάποιες παλιότερες από το πρώην ΙΚΑ.
Τρίτη 28/11 – εμβόλιμη πληρωμή 11.477 νέων οριστικών κύριων συντάξεων & 3.203 νέων προσωρινών κύριων
Τετάρτη 29/11 & την Παρασκευή 01/12 (πρώην ΟΓΑ & ΟΑΕΕ) – 7.257 νέες οριστικές κύριες συντάξεις & 2.300 νέες προσωρινές κύριες.
Το συνολικό ύψος της πληρωμής των συντάξεων αυτών μαζί με τα αναδρομικά τους ανέρχεται σε 105,2 εκατ. ευρώ.
Επίσης, με την τακτική πληρωμή των συντάξεων του Δεκεμβρίου, θα επιστραφούν στους συνταξιούχους οι εσφαλμένες παρακρατήσεις εισφορών υγείας.  315 εκατ. ευρώ από το κοινωνικό μέρισμα (1,4 δις) έχουν προϋπολογιστεί για τον σκοπό αυτό.
Τα ποσά θα πιστωθούν ανάλογα με την ημερομηνία που ο κάθε συνταξιούχος λαμβάνει την κύρια σύνταξή του: 29 Νοεμβρίου: τα αναδρομικά για Δημόσιο, ΙΚΑ & ΝΑΤ – 1 Δεκεμβρίου: τα αναδρομικά για ΟΑΕΕ & ΟΓΑ.
Τα αναδρομικά που θα επιστραφούν εφάπαξ ξεκινούν από: 10-90 ευρώ για συντάξεις έως 1.000 ευρώ (μεικτό ποσό πριν από 2012). Αυτό το ποσό αφορά τους περισσότερους συνταξιούχους.
Όσο αυξάνει το μεικτό ποσό της σύνταξης πριν από το 2012 τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσό της επιστροφής και για κάποιους λίγους τυχερούς που είχαν συντάξιμες αποδοχές πάνω από 2.000, τα ποσά της επιστροφής θα κυμαίνονται από 1.200 και θα φτάνουν και τις 2.300 ευρώ (περίπου 97.00 δικαιούχοι).
Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων οι δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο και τα ποσά που θα διανεμηθούν φτάνουν στα 295 εκατ. ευρώ.
  • ΠΗΓΗ: ΕΡΤ - Ρεπορτάζ: Μ. Παπαδάκη

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Πώς να αντικαταστήσετε τις ετήσιες χάρτινες κάρτες του ΟΑΣΑ με ηλεκτρονικές - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα...

Υπάρχουν συνάδελφοι μας που, στην προσπάθεια τους να εξυπηρετηθούν, τόσο οι ίδιοι, όσο και μέλη της οικογένειας τους, προκειμένου να πληρώνουν πιο οικονομικά στις μετακινήσεις τους, είχαν βγάλει μέσω της ΠΟΣ, ετήσιες χάρτινες κάρτες μετακίνησης από τον ΟΑΣΑ.
Τώρα, αυτές πρέπει να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές. Αλλά αυτές συμβαίνει να λήγουν τον Μάρτιο του 2018… Τι μπορείτε να κάνετε για να περάσετε στην ηλεκτρονική κάρτα ου ΟΑΣΑ, χωρίς να χάσετε τους μήνες που έχετε πληρώσει ως τη λήξη της χάρτινη κάρτας;
Θα πρέπει λοιπόν να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά στα γραφεία της ΠΟΣ, Κάνιγγος 6 – Αθήνα τα παρακάτω δικαιολογητικά, από 20/11 – 24/11/2017:


  • 1.    Φωτοτυπία μηνιαίας κάρτας
  • 2.    Φωτοπία κουπονιών
  • 3.    Έντυπο QR (βγαίνει από το www.athenscard.gr)


  • Δείτε ΕΔΩ και τη σχετική ανακοίνωση της ΠΟΣ για την καλύτερη ενημέρωση σας…

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Αδικαίωτα τα αιτήματα του Πολυτεχνείου

Συμπληρώθηκαν 44 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που σήμανε την αντίστροφη μέτρηση για την πτώση της χούντας και την παράδοση της εξουσίας από τη στρατιωτικοφασιστική δικτατορία στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Φέτος, η «αριστερή» κυβέρνηση (με τον «φαιό» συγκυβερνήτη) μας έχει προσφέρει περισσότερο υλικό για να μιλήσουμε για την εγγενή αμερικανοδουλεία της ελληνικής αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού. Η περιδεής εμφάνιση του Τσίπρα μπροστά στον «διαβολικά καλό» Τραμπ και οι όρκοι πίστης στις «κοινές αξίες» με τον ματοβαμμένο αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, μας έσωσε ένα ακόμα μέτρο της αμερικανοδουλείας.
Τώρα, έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τη σημερινή μνημονιακή συγκυβέρνηση να παίξει το παιχνίδι «είμαστε η δικαίωση του αγώνα του Πολυτεχνείου», όμως το θράσος ουδέποτε έλειψε απ' αυτά τα εξουσιολάγνα γουρούνια, που παραβλέπουν τον κίνδυνο της γελοιοποίησής τους.
Ανεξάρτητα, πάντως, από την «ιδιαίτερη» προσπάθεια των συριζαίων, είναι σίγουρο ότι και φέτος θα παρελάσουν από τα ραδιοτηλεοπτικά πάνελ και από τις στήλες των εφημερίδων οι γνωστοί «πρωταγωνιστές» εκείνης της εποχής, με τα ντενεκεδένια παράσημα απλωμένα στο στήθος τους, ότι θ' ακούσουμε αναλύσεις και απόψεις κάθε δυνατής απόχρωσης. Το μόνο που δε θ' ακούσουμε από τα αστικά Μέσα είναι αναφορές στο πραγματικό πνεύμα εκείνης της εξέγερσης και αναλύσεις που μπορούν ν' ανοίξουν συζήτηση για το «διά ταύτα» της εποχής μας. Αλίμονο αν η αστική προπαγάνδα εγκατέλειπε την παραχάραξη, τον ανούσιο βερμπαλισμό, την πρόστυχη ηθικολογία και εγκαινίαζε διαδικασίες που οδηγούν στη δημιουργία ανατρεπτικής συνείδησης. Θα ήμασταν εξαιρετικά αφελείς αν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνουμε εμείς, με όρους κινήματος, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Στο κομβικό ερώτημα για το χαρακτήρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973, η δική μας απάντηση έχει εκτεθεί: Από την άποψη των κινητήριων δυνάμεών της σίγουρα δεν ήταν ταξική εξέγερση, αφού στηρίχτηκε κυρίως από φοιτητές, όμως ένα κομμάτι της εργατικής πρωτοπορίας την αγκάλιασε, συμμετείχε σ’ αυτή και αυτό προσέδωσε στην εξέγερση και ταξικά χαρακτηριστικά. Από την άποψη των προταγμάτων της τα πράγματα υπήρξαν ακόμη πιο θολά, καθώς όλα τα αντιδικτατορικά πολιτικά ρεύματα συμμετείχαν και προσπαθούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα, χωρίς κανένα να είναι σε θέση να βάλει τη σφραγίδα του, όπως για παράδειγμα έβαλαν τη σφραγίδα τους στην Οκτωβριανή Επανάσταση οι Μπολσεβίκοι. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν από οπαδοί της αστικής δημοκρατίας μέχρι οπαδοί του κομμουνισμού. Οι δεύτεροι ήταν ασφαλώς πιο συγκροτημένοι, πιο οργανωμένοι, πιο αποφασισμένοι και επομένως βρίσκονταν πιο κοντά στο πνεύμα εκείνων που έσπασαν τα δεσμά του φόβου και βγήκαν στον αγώνα. Αντίθετα, για τους οπαδούς της αστικής δημοκρατίας τέτοιες μορφές αγώνα είναι από «άγνωστη γη» έως εχθρικές. Και βέβαια, σε μια αυθόρμητη εξέγερση δεν μπορούμε ν’ αναζητούμε καθαρά ιδεολογικοπολιτικά προτάγματα. Το αντιδικτατορικό ήταν το κυρίαρχο πρόταγμα, όμως αλλιώς το εννοούσαν οι κομμουνιστές και αλλιώς οι σοσιαλδημοκράτες.
Αποτιμώντας την εξέγερση του Πολυτεχνείου, υπό το φως των σημερινών αναγκών, στεκόμαστε σε δυο βασικά χαρακτηριστικά της.
Πρώτο, στο εξεγερτικό πνεύμα, το ξεπέρασμα κάθε είδους φόβου. Υπήρχε χούντα, τα πολυβόλα κροτάλιζαν, τα κρατητήρια είχαν μεταβληθεί σε μακελειά, όμως ο πόθος για την ελευθερία από τη μια και το πνεύμα της συλλογικότητας από την άλλη δημιούργησαν ένα γεγονός που θα στέκεται πάντα ψηλά στη νεοελληνική ιστορία. Πρόκειται γι’ αυτό που ονομάζουμε μαζικό ηρωισμό και διάθεση θυσίας, που διαλύει τα πολλά «εγώ» και δημιουργεί ένα μεγάλο «εμείς» (με όλες τις αντιφάσεις του), έτοιμο να πυρπολήσει και να πυρποληθεί για ένα μεγάλο σκοπό.
Δεύτερο, στα όρια που έθετε στην εξέγερση ο αυθόρμητος χαρακτήρας της. Δεν έφταιγε γι’ αυτό η νεολαία που εξεγέρθηκε. Εφταιγαν εκείνοι που παρίσταναν τη φυσική ηγεσία, καπηλευόμενοι αγώνες προγενέστερων εποχών. Oι εξεγέρσεις ωριμάζουν μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι οργανωμένες πρωτοπορίες είναι αυτές που μπορούν να τις μπολιάσουν με επαναστατικές ιδέες, να τις βοηθήσουν να συγκροτηθούν πολιτικά και οργανωτικά, να αναπτύξουν τη δυναμική τους, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις νίκης. Ολ’ αυτά έλειπαν από την εξέγερση του Νοέμβρη του ‘73, γιατί η οργανωμένη επαναστατική πρωτοπορία είχε προ πολλού διαβεί τον αστικό Ρουβίκωνα. Η αναθεωρητική ηγεσία είχε ξεπουλήσει τις επαναστατικές παραδόσεις του ΚΚΕ και έψαχνε μια θεσούλα κάτω από τον αστικό ήλιο. Δεν υπήρχε φυσική ηγεσία σ’ αυτό το ηρωικό εξεγερτικό γεγονός, γιατί οι ομάδες της λεγόμενης άκρας Αριστεράς αδυνατούσαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Χαρακτηρίζονταν από επαναστατικό πνεύμα, αλλά και από αυθορμητίστικες απόψεις.
Σήμερα, 44 χρόνια από τότε, έχουμε ανάγκη και το εξεγερτικό πνεύμα και την επαναστατική πολιτική ηγεσία. Αν το 1973 το εξεγερτικό πνεύμα περίσσευε και η επαναστατική πολιτική ηγεσία έλειπε, σήμερα λείπουν και τα δύο.

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικά

Η Π.Ο.Σ.Σ. και τα Σωματεία της συναντήθηκαν την Τετάρτη 15/11/2017 με τον πρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Αθαν. Μπακαλέξη.

Δόθηκε μεγάλη έμφαση και ζητήσαμε απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τους συναδέλφους μας. Σημειώνουμε κατά προτεραιότητα τι μας ειπώθηκε εκεί:

- Υποσχέθηκε ότι το θέμα της ασφαλιστικής ικανότητας που βάζουμε θα λυθεί άμεσα.

- Σχετικά με τις κύριες συντάξεις βγήκε το πρόγραμμα και ήδη άρχισαν να υλοποιούνται οι πρώτες.

- Οι συντάξεις χηρείας. Εντός της εβδομάδας θα κατατεθεί μέσα σε τροπολογία το ζήτημα και θα αναζητηθεί η λύση του.

- Θα πληρωθούμε άμεσα τα οφειλόμενα από τις κρατήσεις περί Υγείας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 2012 – 2016.

Αναλυτικό δημοσίευμα θα υπάρχει στο τεύχος της νέας εφημερίδας μας που αναμένεται να πάρετε στα χέρια σας μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου.