Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Υπολογισμός ποσού Ανταποδοτικής Σύνταξης

Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με πλήρη απασχόληση από το 2002 έως 30/11/16 και με χρόνια ασφάλισης 35 έτη υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στις 1/12/2016 σε ηλικία 65 ετών με 10.500 ημέρες ασφάλισης, το ποσοστό εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπερνά το 6,6% για τον ασφαλισμένο και το 13,33 για τον εργοδότη.
Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν από 1/1.2002 έως 30/11/2016 όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με τον Δ.Τ.Κ. καστ’ έτος είναι οι εξής:
Για όσους έφυγαν από 13/5/16
Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται 461.580,68 : 180 μήνες = 2.564. Ανταποδοτική συντ. 2.564 Χ 33,81 ποσ. αναπλ για 35 χρόνια = 8668,88 ανταποδοτική σύνταξη. Ο ασφαλισμένος δικαιούται εθνική σύνταξη 384 ευρώ.
Συνολική σύνταξη 866,888 + 384 = 1250,88 ευρώ
Εάν οι ασφαλιστικές του εισφορές ήταν περισσότερες για τον δικαιούχο από 6,67% και για τον εργοδότη μεγαλύτερη από 13,33% τότε για κάθε έτος έχουμε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075 για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφορά σε κάθε έτος.
0,075 Χ 35 έτη = 2,626, επομένως το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 33,81 + 2,626 = 36,435. Επομένως η σύνταξη του ίδιου ανθρώπου θα είναι 2.564 Χ 36,435 = 934, 19
Συνολική σύνταξη 934,19 + 384 = 1318,19 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου