Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΦΚΑΣτο φύλλο της εφημερίδας μας που θα έρθει σε λίγο σπίτι σας εκτιμήσαμε ότι αυτή τη συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ έπρεπε να την κάνουμε πρώτο θέμα. Και είχαμε δίκιο. Λίγο μετά πήραμε την ακόλουθη απάντηση στην επιστολή που είχαμε στείλει και έγινε η αφορμή για τη συνάντηση μας.

Θέμα: "Ασφαλιστική ικανότητα εμμέσων μελών ΤΑΠ ΟΠΤΕ – Έξοδα κηδείας"
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2063/16.10.2017 επιστολή

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2063/16.10.2017 (ΕΦΚΑ/Γραφείο Διοικητή: 1376374/19-10-2017) επιστολής σας προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ και αναφορικά με τα θέματα 1) της ασφαλιστικής ικανότητας και 2) των εξόδων κηδείας, τα οποία μας αφορούν, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τα κάτωθι:
Όσον αφορά το σημείο 1.α) της επιστολής σας, η πρόταση σας προβλέπεται ήδη από το Καταστατικό. Αναφορικά με το σημείο 1.β) σας γνωρίζουμε ότι κατά το τρέχον μεταβατικό στάδιο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, εξακολουθούν να ισχύουν τα Καταστατικά των πρώην Ταμείων και Τομέων που εντάχτηκαν από 01.01.2017 σε αυτόν.
Καθώς πρόκειται για διατάξεις αρκετών δεκαετιών (Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, εγκύκλιοι, εθελούσιες κλπ) με πολλές μεταγενέστερες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αλλαγές έως και σήμερα, συνιστούν πλέον ένα πολύπλοκο πλέγμα όρων και εξειδικευμένων συνθηκών για κάθε περίπτωση.
Η σχετική τεχνογνωσία επομένως μπορεί να βρίσκεται μόνο στους υπαλλήλους που στελέχωναν τον κάθε πρώην φορέα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα σημαντική απομείωση του προσωπικού και την κατάργηση της περιφερειακής δομής του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ κατά την ένταξη του Κλάδου Υγείας στον ΕΟΠΠΥ καθιστά προδήλως δυσχερή την ανάθεση των ζητουμένων της επιστολής σας καθηκόντων σε υπαλλήλους άλλων τέως Ασφαλιστικών Φορέων.
Οι ασφαλισμένοι της Περιφέρειας μπορούν να διευκολύνονται από τα κατά τόπους ΚΕΠ για τη συγκέντρωση και αποστολή των δικαιολογητικών τους και ταυτόχρονα η Υπηρεσία αποδέχεται σε κάθε περίπτωση –επείγουσα ή μη- την επιτόπια κατάθεση τους και από τρίτο πρόσωπο, χωρίς πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ.
Παράλληλα βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας η καθιέρωση ενιαίων κανόνων Ασφάλισης και παροχών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, συνεπώς μετά τη θεσμοθέτηση τους θα είναι εφικτή η εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του φορέα από τις υφιστάμενες δομές του ΕΦΚΑ στους τόπους κατοικίας τους.
Το σημείο 1.γ) αποτελεί αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης και επιπλέον θέμα που αφορά όχι μόνο το εποπτεύον το φορέα μας Υπουργείο. Ως προς το σημείο 1.δ) η ενημέρωση που σας δόθηκε ήταν σωστή, καθώς επίκειται η έκδοση οδηγίας προς όλους τους τέως Ασφαλιστικούς Φορείς με την οποία θα προβλέπεται η επ’ αόριστον χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα έμμεσα μέλη που συμπληρώνουν συγκεκριμένο όριο ηλικίας.
Όσον αφορά την καθυστέηση που έχει παρατηρηθεί στην πληρωμή των εξόδων κηδείας του ΤΑΠ ΟΤΕ, σας γνωρίζουμε ότι αυτή προέκυψε από τη διαδικασία μετάβασης του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ στον ενιαίο φορέα.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση ενισχύθηκε σε προσωπικό και επιπροσθέτως το τελευταίο διάστημα διατέθηκε και τρίτο άτομο για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων και αναμένεται ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε ρυθμούς εκκαθάρισης και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων εντός διμήνου το πολύ από την ημερομηνία της αίτησης.

Η Προϊσταμένη
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
Καλλιόπη Στελλάκη

Η επιστολή που στείλαμε
Κι αυτό είναι το περιεχόμενο της επιστολής που στείλαμε εμείς:
Αξιότιμε κύριε Διοικητά,
Όπως καλώς γνωρίζετε η ορισθείσα συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ λαβούσα χώρα στις 14/9/2017, έγινε με την απουσία υμών, την θέση σας λαβόντες ο Υποδιοικητής του ιδρύματος μετά του Συμβούλου.
Καταρχήν οφείλουμε να σας γνωρίσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, για την υποεκπροσώπηση του Ιδρύματος ένεκα της μη παρουσίας σας, στην εν λόγω συνάντηση, αν και ήτο από καιρό προγραμματισμένη. Επιπλέον δε η εκπροσώπηση οφείλει να γίνεται με καταλλήλως ενημερωμένους για όλα τα τρέχοντα ζητήματα εκπροσώπους. Δυστυχώς όμως στη συνάντηση, σε αρκετά ζητήματα το Ίδρυμα παρουσιάστηκε απροετοίμαστο και ανημέρωτο, παρόλο που για όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν είχαν προηγηθεί εγκαίρως γραπτές ενημερώσεις της Ομοσπονδίας μας.
Επειδή θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τα ζητήματα που συζητήθηκαν, θέτουμε εις γνώσι σας τα ακόλουθα:
1.      Ασφαλιστική Ικανότητα Έμμεσων Μελών.
Όπως καλά γνωρίζετε υφίσταται επί μακρόν σοβαρό πρόβλημα με την ασφαλιστική κάλυψη των έμμεσων μελών, για το οποίο σας έχουμε πολλάκις ενημερώσει. Δυστυχώς το πρόβλημα συνεχίζεται, ενώ ζητείται εκ νέου θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας. Προς επίλυση του προβλήματος, η Ομοσπονδία μας εξέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις:
α) Όταν υπάρχει αλλαγή στοιχείων έμμεσου μέλους, ο ενδιαφερόμενος να είναι ο ίδιος υπεύθυνος να ενημερώσει το ταμείο.
β) Να υπάρχει δυνατότητα η θεώρηση να λαμβάνει χώρα στα κατά τόπους (πρώην ) ΙΚΑ.
γ) Να εκδοθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και εξαγγελίες ήδη από το 2013 η κάρτα υγείας.
δ) Όσες σύζυγοι άνω των 65 έχουν ήδη απογραφεί, να μην χρειάζεται εκ νέου απογραφή.
Ειδικά για το Δ σημείο της πρότασής μας, ο σύμβουλος μη ενήμερος δυστυχώς, μας ενημέρωσε – με επιφύλαξη – ότι αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα ζητηθεί θεώρηση ασφαλιστικής ικανότητας.
2.      Έκδοση κύριων συντάξεων – συντάξεων χηρείας & αναπηρίας.
Η έκδοση είναι στην ουσία μπλοκαρισμένη από τις 14/5/2017. Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα δεν υπήρχε καμία ουσιαστική ενημέρωση αλλά απλή μετάθεση του χρόνου απάντησης.  
3.      Καθυστέρηση πληρωμής εξόδων  κηδείας – ήδη από τον Νοέμβριο του 2016.
Η απάντηση του Ιδρύματος σας είναι ότι δεν οφείλεται σε έλλειψη πόρων, ο λόγος όμως καθυστέρησης παραμένει άγνωστος.
4.      Κρατήσεις υγείας επί του αρχικού ποσού σύνταξης και όχι του καταβαλλόμενου.
Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν ότι το ζήτημα εξετάζεται θετικά χωρίς όμως ουδεμία ρητή δέσμευση.
5.      Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Ζητήσαμε την εφαρμογή και στις συντάξεις μας της απόφασης του Ελεγκτικού συνεδρίου. Η απάντηση του Ιδρύματος ήταν ότι είναι ζήτημα του Υπουργείου Οικονομικών.
6.      Σοβαρή έλλειψη προσωπικού στο τμήμα χορήγησης συντάξεων. Ενημερώσαμε ότι για τα (πρώην) ταμεία ΟΣΕ - ΕΛΤΑ - ΟΤΕ αντιστοιχούν 2 άτομα. Δυστυχώς και σε αυτό το ζήτημα, ουδεμία απάντηση λάβαμε.
Κύριε Διοικητά, ως προϊστάμενος της διοίκησης του Ιδρύματος, έχοντας πλέον και εγγράφως ενημερωθεί για τα εν λόγω ζητήματα, θεωρούμε υποχρέωσή σας, να προβείτε σε επίλυση των ως άνω ζητημάτων, με τήρηση εκ μέρους σας ενός σαφούς και ρητού χρονοδιαγράμματος. Οι μέχρι στιγμής μη πειστικές και ασαφείς διαβεβαιώσεις των υφισταμένων σας, όχι μόνο δείχνουν ελλιπή ενημέρωση, αλλά επιπλέον και το σημαντικότερο, η έτι περαιτέρω παρέλευση χρόνιου για της ήδη γεγενημένες και δικαστικά επιδιώξιμες αξιώσεις των μελών μας, άγει σε αυτές σε παραγραφή. Θεωρούμε καλοπίστως ότι η μετάθεση του χρόνου επίλυσης, ειδικώς των οικονομικής φύσεως ζητημάτων που ετέθησαν εις γνώσιν υμών, γίνεται αποκλειστικώς και μόνον για λόγους εσωτερικής οργάνωσης της υπηρεσίας σας και δεν σκοπεί στην δια της πλαγίας οδού, εξασφάλιση της παραγραφής των δικαιωμάτων των συνταξιούχων.
Επειδή όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν υπόψιν υμών, αφορούν προδήλως και πρωτίστως την αξιοπρέπεια των μελών μας συνταξιούχων σιδηροδρομικών, παρακαλούνε για την άμεση διευθέτηση των ως άνω ζητημάτων, άλλως την σαφή, γραπτή και με χρονοδιάγραμμα τήρησης, ρητή δέσμευσής σας προς επίλυση τους.
Γνωρίζοντας τόσον το βεβαρυμμένο πρόγραμμά σας, όσο και την ανάγκη οργάνωσής της υπηρεσίας σας για την διευθέτηση των ως άνω ζητημάτων, προτιθέμεθα – προτού προβούμε με κάθε νόμιμο τρόπο στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας – να αναγνωρίσουμε σε εσάς του ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός μήνα προκειμένου να ανταποκριθεί η υπηρεσία σας στα αιτήματά μας.
Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε, ότι σε περίπτωση μη επίλυσης των ως άνω ζητημάτων ή εμμονής της Διοίκησης σε αοριστολογικές και ασαφείς υποσχέσεις, η απάντηση μας θα είναι μαζική και δυναμική χρησιμοποιώντας όλες τις νόμιμες εναλλακτικές για να προασπίσουμε τα νόμιμα αιτήματα των μελών μας. 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Αποστολόπουλος Β.                                                      Καραλής Θ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου