Ο νέος μας ιστότοποσ

Το κάναμε όταν το παλιό Blog έπαψε να υποστηρίζεται από το e-mail που το είχαμε "κουμπώσει" πάνω του. Από ΕΔΩ μπορείτε να δείτε και το παλιό...

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Πώς θα δοθούν τα ανδρομικά υπερ Υγείας στις χήρες

Πρόβλημα υπήρξε στην επιστροφή  των αναδρομικών στις χήρες συναδέλφων και μάλιστα γραφειοκρατικά, τους ζητούν να κάνουν μια σειρά από χαρτιά. Πιο πάνω δημοσιεύουμε την αίτηση που πρέπει να κάνουν. Κι ακόμα πρέπει να ετοιμάσουν και να έχουν μαζί τους:
-Πιστοπoιητικό πλησιέστερων συγγενών (πρόσφατο) του αποβιώσαντα συνταξιούχου.
Σε περίπτωση διαθήκης
- Αντίγραφο αποσπάσματος διαθήκης (επικυρωμένο)
-Πιστοιοητικό αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς (πρόσφατο)
Σε περίπτωση μη δημοσίευσης διαθήκης
-Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
-Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του αιτούντα.
-Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ του αιτούντα.
-ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντα.
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει άλλο παρόμοιο αίτημα για τον ίδιο λόγο σε άλλη ΕΦΚΑ.
Η κατάθεση γίνεται στην υπηρεσία (γραφείο πρωτοκόλου) ενώ για τον τρόπο και τον χρόνο κατάθεσης δικαιούμενων ποσών θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου